Chạy bộ bị ù tai

Chạy bộ bị ù tai, hãy khắc phục điều đó

Chạy bộ bị ù tai, hãy khắc phục điều đó Triệu chứng ù tai khi chạy bộ thực tế không hiếm, mà khá nhiều người gặp phải. Với những trường hợp ù tai trong thời gian ngắn, chỉ 1,2 buổi chạy thì họ sẽ quên ngay và cảm thấy bình thường.  Tuy ...

Ghế massage